Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 .Prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej w lokalnym środowisku. 2 .Prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej obejmującej dzieci i młodzież w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego: fizycznego, psychicznego, intelektualnego oraz duchowego poprzez: a)organizowanie różnych form życia młodzieżowego: rozrywki, wypoczynku, turystyki, sportu i rekreacji z propagowaniem idei trzeźwości, b)umożliwianie rozwoju zainteresowań u dzieci i młodzieży, c)kształcenie wrażliwości artystycznej i estetycznej, d)prowadzenie edukacji i działań prozdrowotnych oraz działań w zakresie profilaktyki uzależnień. 3 .Prowadzenie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny: a) wspieranie rodziny w prawidłowym pełnieniu funkcji wychowawczej, b)kształtowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku rodziny w społeczności, c)podejmowanie działań na rzecz umacniania rodziny, d)przeciwdziałanie patologii w rodzinie. 4 .Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. 5 .Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. 6 .Popularyzacja idei współpracy i porozumienia opartej na tolerancji wyznaniowej. 7 .Realizacja zadań publicznych ujętych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wszelkich innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej. 8 .Inicjowanie działań o charakterze skautowskim i harcerskim oraz nadzorowanie ich realizacji. 9 .Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, wspierania rozwoju gospodarczego oraz partnerstwa lokalnego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję