Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem TPN jest: 1 ) udzielanie bezinteresownej pomocy w szczególności osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, 2 ) aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza na rzecz osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i rozwijanie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3 \) podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi 4 ) podejmowanie działań zmierzających do przystosowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska naturalnego poprzez wdrażanie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, 5 ) wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym, a także rodzin tych osób 6 )podejmowanie działań zmierzających do zmiany postaw pracodawców dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 5 , 7 ) propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego, jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych grup dotkniętych wykluczeniem społecznym, 8 ) budowanie krajowych i zagranicznych struktur wspierających zatrudnienie socjalne, 9 ) wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych na wsiach, 10 ) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży chorującej psychicznie, 11 ) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a także współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami administracji publicznej i z przedsiębiorcami, 12 )podejmowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 13 ) podejmowanie działań związanych z kulturą, sztuką, edukacją oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, 14 ) prowadzenie działalności charytatywnej dla osób chorych psychicznie i wykluczonych społecznie

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję