Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: a) Grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej spoza Dąbrowy Górniczej. b) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. c) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. d) Działalność charytatywna. e) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. f\) Ochrona i promocja zdrowia. g) Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. h) Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży i\) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. j\) Promowanie i organizowanie wolontariatu. k) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. l) Współdziałanie z: a. dyrekcją Ośrodka b. Jednostkami administracji państwowej c. Środkami masowego przekazu d. Organizacjami społecznymi e. Zakładami pracy f. Innymi instytucjami wspierającymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000114587
  • e-mail: mtj323@interia.pl
  • Adres: UL. SWOBODNA 59, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję