Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele i sposoby działalności Stowarzyszenia Salezjańskiej Organizacji Sportowej" Don Bosco" wynikają z duchowości Salezjańskiej i systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko. Podejmują wyzwania Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Konstytucji Pastoralnej - o Kościele w świecie współczesnym, dekretu - o wychowaniu chrześcijańskim oraz dekretu - o apostolstwie świeckich. Celem Salosu jest: Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play. - Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie. - Integrowanie grup, środowisk, ruchów - z pełnym zachowaniem ich tożsamości - na szczeblu lokalnym i regionalnym. - Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych. - Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania. - Organizowanie obozów, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wychowawczych oraz kursów i szkoleń. - Prowadzenie działalności świetlicowej. - Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne. - Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie. - Prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród osób niepełnosprawnych. - Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów Statutowych. - Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów, seminariów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji. - SALOS prowadzi swą działalność jako działalność nieodpłatną lub odpłatną. - Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów Statutowych. - SALOS prowadzi działalność Statutową poprzez organy wykonawcze SALOS, członków zwyczajnych SALOS oraz inne stowarzyszenia i instytucje. - Dla uzyskania środków finansowych koniecznych dla realizacji celów Statutowych, SALOS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na działalność Statutową.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję