Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 2 . Wspieranie, upowszechnianie i uprawianie sztuk walk w tym karate tradycyjne, 3 . Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 4 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 5 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 7 . Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 8 . Prowadzenie i organizowanie działalności charytatywnej, 9 . Promocja i organizacja wolontariatu, 10 . Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 11 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 12 . Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, 13 . Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób dla członków Klubu, 14 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 15 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 16 . Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 17 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami, 18 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, 19 . Rozwijanie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 20 . Popularyzowanie sportu oraz krzewienia zamiłowania do uprawiania sportu, 21 . Organizowanie różnego rodzaju działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 22 . Popularyzowanie ruchu na świeżym powietrzu oraz krzewienie zamiłowania do uprawiania różnych form wypoczynku, 23 . Organizowanie imprez rekreacyjnych, zlotów, wycieczek, pikników jak również udział w imprezach tego typu organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia, 24 . Wszechstronny rozwój wszystkich członków, ich sprawności fizycznej i umysłowej, 25 . Organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej, 26 . Uczestniczenie i organizowanie imprez sportowych, treningów i szkoleń, 27 . Godne reprezentowanie oraz promowanie regionu kujawsko – pomorskiego, 28 . Rewitalizacji

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję