Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 )działalność na rzecz dobra dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 2 \)niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej i profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym 3 \)niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna rodzinom wychowującym dzieci i osoby niewidome i słabowidzące oraz wyrównywanie życiowych szans tych rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia, 4 )działalność charytatywna na rzecz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin, 5 \) ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i słabowidzących oraz dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia, 6 \) promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych 7 )nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci i osób, przede wszystkim niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 8 \) upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z zaburzeniami widzenia 9 ) przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pracujących w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i pomocy niepełnosprawnym, w tym również pomagających dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji, 10 \) zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń widzenia i powstawaniu (pogłębianiu się) dodatkowych, współistniejących ze wzrokową, niesprawności, 11 \) wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i osób niewidomych i słabowidzących we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej, 12 )pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych i integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników 13 \)pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym opuszczającym placówki terapeutyczne, lecznicze i edukacyjne, 14 \)promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, 15 \) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób niewidomych słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 16 \) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niewidomych i słabowidzących 17 )ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 18 )kształtowanie świadomości społecznej, ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych; 19 \) reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących i ich rodzin; 20 )działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny i terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję