Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi. § 7 Federacja realizuje szkolenia centralne profesjonalistów i liderek ochotniczek 0374 kluby zaś samodzielnie szkolą lokalne ochotniczki, organizują oraz finansują warsztaty z zakresu rehabilitacji psychofizycznej. § 8 W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez: 1 . tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy; 2 . reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi; 3 . udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej; 4 . programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali kraju 0374 organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych pracowników klubów \(fizykoterapeutów i psychologów\); 5 . zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia; 6 . przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego; 7 . włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi; 8 . podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji; 9 . udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki z rakiem piersi o pokrewnych działaniach; 10 . podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych; 11 . wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp; 12 . zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych; 13 . prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję