Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) działalność charytatywna, b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, c) ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, d) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, g) działalność wspomagająca rozwój techniki , wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, i) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, j)wypoczynek dzieci i młodzieży, k\) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, l\) turystyka i krajoznawstwo, m) porządek i bezpieczeństwo publiczne, n) obronność państwa i działalność sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochrona ludności, o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, p\) promocja i organizacja wolontariatu, r) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, s) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, t) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję