Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra wspólnego poprzez m.in.: 1 . wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego; 2 . wspieranie społecznych ruchów ekologicznych; 3 . oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego; 4 . działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 5 . upowszechnianie i ochronę praw konsumentów i pracowników; 6 . inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej rozwojowi zrównoważonemu; 7 . popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego; 8 . tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego rolnictwa oraz eko- i agrotury-styki, w tym wspieranie wysiłków na rzecz suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego; 9 . działania wspierające rozwój organizacji pozarządowych, partnerstw, koalicji, wspólnot i społeczności lokalnych, lokalnej gospodarki, sprawiedliwego handlu, proekologicznej przedsiębiorczości i zatrudnienia, w tym w małych i mikroprzedsiębiorstwach; 10 . naukę, edukację, oświatę i wychowanie; 11 . upowszechnianie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 12 . działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społe-czeństwami, w tym wspieranie wysiłków na rzecz rozwoju zrównoważonego krajów słabiej rozwiniętych; 13 . promocję i organizację wolontariatu; 14 . działania wspierające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję