Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Promocja gmin, na terenie których leżą zamki gotyckie, szerokie rozpropagowanie ich wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych. 2 . Wylansowanie zespołu zamków i innych budowli Polski jako wysokiej klasy atrakcji turystycznych. 3 . Opracowanie szlaku turystycznego, obejmującego powyższe obiekty. 4 . Współpracy z zagranicznymi i krajowymi biurami turystycznymi i przedstawicielstwami informacji turystycznej. 5 . Zbierania i udostępniania informacji turystycznych, pośrednictwa oraz organizacji ofert turystycznych. 6 . Zwiększania ruchu turystycznego. 7 . Pobudzania i wykorzystania inicjatyw lokalnych w zakresie turystyki i dziedzin życia z nią związanych. 8 . Poszerzenia wiedzy i upowszechnienia znajomości zagadnień z dziedziny turystyki. 9 . Rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 10 . Organizacji przedsięwzięć w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji związanych z obszarem występowania zamków gotyckich. 11 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, patriotyzmu, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gmin członkowskich. 12 . Prowadzenia przedsięwzięć na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 13 . Prowadzenia przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, charakteryzujących regiony dla poszczególnych gmin członkowskich. 14 . Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym także działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 15 . Prowadzenia przedsięwzięć na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego regionów na terenie których znajdują się zamki i inne zabytki historyczne.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję