Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu w harmonii z tradycją, kulturą narodową i wartościami patriotycznymi dla kształtowania męstwa, dyscypliny, odpowiedzialności obywatelskiej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Towarzystwo w szczególności podejmuje działania na rzecz: 1 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2 . kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury, 3 . krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży. 4 . ochrony i promocji zdrowia, 5 . porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym zwalczania alkoholizmu i narkomanii, 6 . ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 7 . upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 8 . ratownictwa i ochrony ludności, 9 . niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą 10 . upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, obowiązków i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, 11 . inicjatyw gospodarczych, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 12 . rozwoju wspólnot lokalnych, 13 . rozwijania kontaktów i współpracy między narodami, 14 . organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję