Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2 ) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, 3 ) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 4 ) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 5 ) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 6 ) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 7 ) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu, 8 ) prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, w zakresie kultury, sztuki, muzyki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, 9 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10 ) prowadzenie działalności charytatywnej, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , 11 \) promowanie i organizowanie wolontariatu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 12 ) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 13 ) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 14 ) działania na rzecz ochrony środowiska, 15 ) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1 , 16 ) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności poprzez ożywianie, aktywizowanie, wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności, 17 ) stała dbałość o nieruchomość i majątek trwały oraz środki nietrwałe stanowiące własność OSP.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję