Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie jako główny cel działania, stawia sobie kształtowanie wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego, zgodnie z etyką katolicką i zadaniami określonymi w Art. 6 Statutu Stowarzyszenia. Szereg zadań i celów określonych w Art. 6 i 7 Statutu realizowano, prowadząc działalność określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 . 04 . 2003 r. \(Dz. U. Nr 96 Poz. 873 ) jako sfera zadań publicznych. Ważniejsze cele statutowe realizowane w ramach działalności: 1 . Reprezentowanie rodzin katolickich wobec władz publicznych; 2 . Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; 3 . Organizowanie kolonii, obozów i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 4 . Prowadzenie świetlic i klubów; 5 . Działalność charytatywna; 6 . Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, kształtowanie postaw patriotycznych i katolickich; 7 . Organizowanie katechez przedmałżeńskich, poradni rodzinnych i innych działań podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę; 8 . Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, wydawniczej i kolportażowej; 9 . Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących cele Stowarzyszenia; 10 . Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowym; 11 . Organizowanie pielgrzymek oraz imprez turystycznych i rekreacyjnych; 12 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję