Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 )Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju. 2 )Kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo, zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej. 3 )Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. 4 )Inicjowanie i podejmowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne. 5 )Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć wspierających osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi oraz działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 6 )Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. 7 \)Prowadzenie edukacji zdrowotnej. 8 )Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. 9 \)Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych. 10 )Propagowanie sportu jako środka terapeutycznego. 11 )Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych. 12 )Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani. 13 )Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 14 )Działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 15 )Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport i rekreację. 16 \)Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 17 )Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 18 )Działalność na rzecz osób starszych. 19 \)Promocja i organizacja wolontariatu. 20 )Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 21 )Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 22 \)Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska. 23 \)Promocja i upowszechnianie nowoczesnych technologii. 24 )Przeciwdziałanie bezrobociu w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję