Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem S. ”Tilia” jest: 1 ) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 2 ) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej, 3 ) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska, 4 ) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, 5 ) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6 ) działalność w zakresie edukacji globalnej, 7 ) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 8 ) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku, 9 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 10 \) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, 11 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12 ) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 13 \) propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej, 14 \) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 15 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 16 ) działalność na rzecz propagowania turystyki i krajoznawstwa, 17 ) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, 18 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu, 19 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych. 20 ) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 21 ) wspomaganie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w zakresie celów Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję