Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

\( Rozdz. I. pkt. 4 Statutu \): a. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; b. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; c. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; d. przyczynianie się do budowania wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi, bez względu na ich pochodzenie, płeć, religię, czy kulturę; e. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; f. działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; g. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; h. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; i. działanie na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; j. działanie na rzecz nauki, edukacji, rozwoju, oświaty i wychowania; k. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; l. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; m. działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; n. działanie na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości oraz wspomagania rozwoju gospodarczego; o. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; p. działanie na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wchodzących na rynek pracy, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 018b. działanie na rzecz ochrony środowiska; r. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia; s. promocja i organizacja wolontariatu; t. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których cele są zgodne z celami Fundacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję