Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z uszkodzenie mózgu. Art. 8 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających dzieci i młodzież niepełnosprawną. b) Działania na rzecz profilaktyki schorzeń neurologicznych i wad wrodzonych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed negatywnymi skutkami wpływów spożywania alkoholu, stresu oraz umacniania i wspierania rodzin. c) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. d) Działania na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnej, e) Krajoznawstwo, turystykę oraz sport i wypoczynek dzieci i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnych. f\) Pomoc ofiarom wypadków drogowych, ofiarom wypadków losowych, szczególnie dotkniętych uszkodzeniem układu ruchowego i narządów ruchu. g) Promocję i rozwijanie wolontariatu h) Działalność edukacyjna, psychoterapeutyczna, wydawnicza na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i profesjonalistów, i) Działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, w tym szczególnie rodzin z niepełnosprawnymi z terenów wiejskich. j) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu niepełnosprawnych, także w formach integracyjnych. k) Wydawanie, rozpowszechnianie, w tym sprzedaż wydawnictw, pomocy edukacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń ułatwiających porozumiewanie się, naukę, pracę i samoobsługę przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję