Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1) Celem Stowarzyszenia jest wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego. Punktem wyjścia jest działanie w środowiskach wiejskich. Stowarzyszenie zamierza przekazywać w tych środowiskach nowe impulsy kulturalne i chronić je przed negatywnymi wpływami kultury masowej oraz chronić ich dziedzictwo przyrodniczo- kulturowe. Stowarzyszenie zamierza przez swą działalność zwracać uwagę szerokiej opinii publicznej na etniczne i historyczne źródła kultury współczesnej.
2) Stowarzyszenie działa na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest do szerokiego kręgu uczestników, zwłaszcza ze środowisk młodzieżowych. Poprzez praktykę tworzenia nowych zespołów do kolejnych projektów Stowarzyszenie zamierza spełniać aktywność edukacyjną, terapeutyczną i animacyjną.
3) Istotną wartością, do której się przyczynia działalność Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz idea równości wszystkich członków społeczeństwa jak i przeciwdziałanie wykluczeniom. Do aktywności Stowarzyszenia w tym obszarze należy:
A) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
B) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
C) Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu
D) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
E) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
F) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
G) Działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn
H) Działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz języka regionalnego
I) Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję