Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje następujące cele i zadania: 1 ) Organizowanie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 2 ) Podtrzymywanie i promowanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w szczególności upowszechniania wiedzy o historii i tradycjach Służewa i Warszawy oraz losach ludzi z nimi związanych, 3 ) Działania na rzecz ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, 4 ) Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 5 ) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczności lokalnej, 6 ) Organizowanie i koordynowanie działalności o charakterze edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym, w tym szczególnie przeciwdziałanie patologiom społecznym, 7 ) Organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 8 ) Organizowanie i koordynowanie działalności promujących kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, 9 \) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 10 ) Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem Służewa, 11 ) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz promowanie wiedzy o ratownictwie i ochronie ludności, 12 \) Upowszechnianie i ochrona praw lokatorów i konsumentów, 13 ) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 14 \) Promowanie i organizowanie wolontariatu, 15 ) Pomoc Polonii i Polakom za granicą, 16 ) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, 17 ) Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję