Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH JEST ZRZESZANIE,INTEGRACJA I REHABILITACJA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I INNYCH OSÓB Z USZKODZONYM SŁUCHEM,WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE ICH PROBLEMÓW ORAZ DZIAŁANIA W KIERUNKU, WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH,EDUKACYJNYCH,ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH,A W SZCZEGÓLNOŚCI:SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI DOROSŁYMI Z USZKODZONYM SŁUCHEM ORAZ NAD DZIEĆMI SŁYSZĄCYMI RODZICÓW NIESŁYSZĄCYCH-POPRZEZ PROWADZENIE NA ZLECENIE LUB WSPÓŁUCZESTNICTWO W REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY,UDZIELANIU IM POMOCY W PODNOSZENIU WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIESŁYSZĄCA I Z USZKODZONYM SŁUCHEM ORAZ NAD DZIEĆMI SŁYSZĄCYMI RODZICÓW NIESŁYSZĄCYCH UDZIELANIE IM POMOCY W PODNOSZENIU WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH;ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PRACY OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ,ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I ICH RODZIN;ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ W ROŻNYCH FORMACH SZKOLNYCH I POZA SZKOLNYCH,W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE JĘZYKA MIGOWEGO; ORGANIZOWANIE WŁASNYCH FORM REKREACJI RUCHOWEJ, TURYSTYKI,KRAJOZNAWSTWA,SPORTU MASOWEGO ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ WSZYSTKICH OSÓB Z USZKODZONYM SŁUCHEM;PROWADZENIE SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ REHABILITACJI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z USZKODZONYM SŁUCHEM;OCHRONA PRAW I INTERESÓW ORAZ UDZIELANIE POMOCY W SPRAWACH SOCJALNO- BYTOWYCH;PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ;PROPAGOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMÓW OCHRONY SŁUCHU I REHABILITACJI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z USZKODZONYM SŁUCHEM ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPOBIEGANIA INWALIDZTWU SŁUCHU; PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z USZKODZONYM SŁUCHEM NA OTWARTYM RYNKU PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;UDZIELANIE POMOCY SPOŁECZNEJ W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM Z USZKODZONYM SŁUCHEM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W SZCZEGÓLNOŚCI POMOC UBOGIM; PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;PROWADZENIE DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH POPRZEZ REALIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM TERAPII DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁYSZĄCYCH;UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN;PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000013179
  • e-mail: pzglublin@mbnet.pl
  • Telefon: 815330605
  • Adres: UL. LESZCZYŃSKIEGO 50, 20-068 LUBLIN

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję