Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2 . Ochrona i promocja zdrowia. 3 . Zobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. 4 .Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 5 .Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe. 6 .Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego i pozaszkolnego życia sportowego uczniów 7 .Rozwijanie żeglarstwa sportowego w różnych klasach regatowych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. 8 .Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej. 9 .Integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców uczniów oraz sympatyków żeglarstwa na terenie swego działania. 10 .Upowszechnianie żeglarstwa sportowego jako jednej z form działania wpływającego na prawidłowy rozwój młodego organizmu.

Dane naszego OPP: