Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 11 .Statutu SON Zdzieszowice celem Stowarzyszenia jest: 1 . kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej; 2 . propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego; 3 . niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, duchowej, oświatowo wychowawczej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby charytatywnej; 4 . świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej; 5 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa; 6 . działalność oświatowa; 7 . propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia; 8 . promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: