Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu modlitewnego, b. wspieranie rozwoju kościołów i innych organizacji chrześcijańskich, c. rozwój i integracja wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych, d. propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego, e. finansowanie miejsc modlitwy, f. promowanie idei współczesnych klasztorów dla ludzi świeckich, g. działalność charytatywna, h. promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie, i. promocja i organizacja wolontariatu, j. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, k. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, l. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, m. integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych z uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: