Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PRACA NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM, 2 . ORGANIZOWANIE WARTSZATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ, 3 . WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI NA TERENIE RP W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 4 . WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNOSTAKAMI OŚWIATOWYMI NA RZECZ ORGANIZOWANIA GRUP INTEGRACYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 5 . PROPAGOWANIE POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ W STOSUNKU DO NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 6 . PODEJMOWANIE INICJATYW ZMIERZAJĄCYCH DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, 7 . PRACA WSPEIRAJACA ROZWÓJ WSI MŁODOCIN WIEKSZY, 8 . PRZYGOTOWYWYANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, KOLONI, IMPREZ REKREACYJNO – SPORTOWYCH, KULTURALNO – ARTYSTYCZNYCH, 9 . UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SPORTU .

Dane naszego OPP: