Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. wszechstronna pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, b. działania dla pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie, c. promowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, d. działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, e. działalność charytatywno-opiekuńcza, f. promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: