Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PKD 94.91 .Z. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek 2 . PKD. 79.12 .Z. Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek 3 . PKD 86.90 .E. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych 4 . PKD 85.59 .R. Organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń 5 . PKD 88.10 .Z. Prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych \(bez zakwaterowania\) 6 . PKD 88.10 .Z. Prowadzenie placówek opiekuńczych (bez zakwaterowania\) 7 . PKD 85.59 .0c358 Prowadzenie placówek oświatowych, szkoleniowych 8 . PKD 93.29 .Z. Prowadzenie placówek rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych 9 . PKD 93.29 .Z. Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych 10 . PKD 93.19 .Z. Organizowanie imprez sportowych 11 . PKD 94.99 .Z. Współpraca z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których stowarzyszenie może być członkiem

Dane naszego OPP: