Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie inicjatyw i działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego i zdrowia osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także edukacji i aktywizacji osób starszych oraz objęcie pomocą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Dane naszego OPP: