Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .INTEGRACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE 2 .ZRÓWNIANIE PRAW KOBIET I MEZCZYZN 3 .INTEGRACJA EUROPEJSKA ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACA MIEDZY SPOŁECZENSTWAMI 4 .PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA 5 .UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW DZIECKA 6 .PROMOCJA NOWOCZESNYCH FORM I METOD PRACY BEZPOSREDNIEJ W ZAKRESIE: -EDUKACJI, POMOCY SPOŁECZNEJ, INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ -OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, KULTURY, SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI -PRZEDSIEWZIEC CHARYTATYWNYCH, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PRZEDSIEBIORCZOSCI -WSPOMAGAJACYM ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH -INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000393362
  • e-mail: nowyswiat@o2.pl
  • Adres: UL. FRANCISZKAŃSKA 5A, 41-200 SOSNOWIEC