Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem nadrzędnym fundacji jest ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób z mniejszymi szansami społecznymi.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000390278
  • e-mail: fmetam@o2.pl
  • Telefon: 433330010
  • Adres: FELIKSÓW 19, 99-200 FELIKSÓW