Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Stowarzyszenia to: 1 .Prowadzenie klubu sportowego i uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym w dyscyplinie badminton. Klub sportowy może jednak podjąć także działalność kwalifikowaną w innych dyscyplinach sportu. Działalność klubu sportowego obejmuje zarówno uprawianie oraz organizowanie sportu kwalifikowanego \(profesjonalnego\), jak i amatorskiego; 2 . Szeroko pojęta działalność wychowawczo-szkoleniowa oraz na rzecz zdrowia; 3 . Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie szkoleń sportowych; 4 . Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie dla członków innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia; 5 . Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia w zakresie aktywności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i towarzyskiej; 6 . Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.

Dane naszego OPP: