Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A. AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ REALIZACJE PROJEKTU FABRYKA AKTYWNOŚCI MŁODYCH;
B. PROPAGOWANIE IDEI I WIEDZY NA TEMAT WOLONTARIATU, WSPIERANIE I REALIZACJA INNYCH PROJEKTÓW OPARTYCH NA ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY, W TYM OSÓB STARSZYCH;
C. PROMOCJA KULTURY WOLONTARIATU NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ODPOWIEDZIALNYCH I AKTYWNYCH POSTAW OBYWATELSKICH;
D. INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI, INSTYTUCJI I ŚRODOWISK W CELU AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH;
E. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
F. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
G. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
H. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE;
I. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMÓW DOTKNIĘTYCH WSZELAKA PATOLOGIA; FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE W SFERZE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY, DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, WSPIERANIA ORGANIZACJI WOLONTARIATU, NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I UMACNIANIA WOLNOŚCI, DEMOKRACJI I SWOBÓD OBYWATELSKICH POPRZEZ BEZPOŚREDNIA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ W POSTACI DOTACJI I POMOCY RZECZOWEJ, TECHNICZNEJ, INFORMACYJNEJ, ORGANIZACYJNEJ ORAZ MERYTORYCZNEJ ORGANIZACJOM I INSTYTUCJOM NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ O CELACH ZGODNYCH Z CELAMI FUNDACJI.

Dane naszego OPP: