Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Realizacja zadań statutowych

utworzenie i prowadzenie kolejnych placówek specjalnych, aby jak najwięcej osób z niepełnosprawnością intelektualną, bez względu na wiek, mogło korzystać z nieodpłatnych, codziennych, specjalistycznych usług świadczonych w placówkach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie

Realizacja zadań statutowych
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin \(art.4 Statutu\)

Dane naszego OPP: