Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE: A\) PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIA POLSKOSCI ORAZ ROZWOJU SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, B\) NAUKI, EDUKACJI, OSWIATY I WYCHOWANIA W OPARCIU O TRADYCYJNE WARTOSCI KULTURY CHRZESCIJANSKIEJ, NAJLEPSZE TRADYCJE KULTURY POLSKIEJ ORAZ EUROPEJSKIEJ, C) KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY, D\) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, E\) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, F) WSPIERANIE KOSCIOŁA KATOLICKIEGO W JEGO MISJI EWANGELIZACYJNEJ.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000361743
  • e-mail: andrzej@szalaj.pl
  • Adres: UL. ŚW. MAKSYMILIANA 1, 43-303 BIELSKO-BIAŁA