Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 2 . Zapewnienie dopływu informacji do rodziców w sprawie zalecanych form opieki, usprawniania i nauczania dzieci, młodzieży niepełnosprawnych a także o nowych przepisach prawnych ich dotyczących. 3 . Propagowanie i wdrażanie nowych metod rehabilitacji oraz aktywacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 4 . Organizowanie i prowadzenie placówek rehabilitacji oraz aktywacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dążenie do powstania nowych form przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: