Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest:1) szerzenie i propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży 2) wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży 3) działalność związana z przeciwdziałaniem patologiom i uzależnieniom 4) Rozwijanie wychowawczych, kulturowych i społecznych aspektów sportu 5) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 6) Rozwijanie zainteresowań stylami, rodzajami, technikami tańca oraz jego historią 7) Zapewnienie warunków wszystkim członkom dla spełnienia celów stowarzyszenia 8) kształcenie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia 9) eksponowanie w działalności artystycznej oraz sportowej zasady "fair play"

Dane naszego OPP: