Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W zakresie działalności Fundacji znajdują się następujące cele, co zawarte zostało w 0391 8 Statutu Fundacji: 1 . wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (oo. Dominikanów\) w zakresie kultu religijnego 2 . samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii 3 . działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 4 . działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 5 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Dane naszego OPP: