Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działalności Klubu Sportowego Bumeikan to: a\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym rozwój, popularyzowanie i podnoszenie poziomu japońskich sztuk walki ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz wychowaniem i szkoleniem zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego; b) upowszechnianie japońskich sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych; c) krzewienie kultury fizycznej w środowiskach zagrożonych patologią społeczną; d\) nauka, edukacja i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka; e) popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie japońskiej kultury, sztuki i tradycji; f) działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu a w szczególności japońskich sztuk walki; g) ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: