Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA, OŚWIATOWA, REHABILITACYJNA, EDUKACYJNA, TERAPEUTYCZNA, SOCJOTERAPEUTYCZNA I PROFILAKTYCZNA ORAZ O CHARAKTERZE POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY POCHODZĄCYCH ZE ŚRODOWISK PATOLOGICZNYCH, RODZIN DYSFUNKCYJNYCH UZALEŻNIONYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A TAKŻE WŚRÓD OSÓB SPRAWNYCH. DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH PODSTAWOWEGO CELU MA UMOŻLIWIĆ MŁODYM LUDZIOM OSIĄGNIĘCIE DOJRZAŁEJ, ODPOWIEDZIALNEJ, WARTOŚCIOWEJ SPOŁECZNIE DOROSŁOŚCI, PRZYGOTOWAĆ ICH DO GODNEGO ŻYCIA DOROSŁEGO ZARÓWNO OD STRONY OSOBISTEJ JAK I SPOŁECZNEJ, A PRZEZ TO ZMNIEJSZYĆ NATĘŻENIE ZJAWISKA " DZIECI ULICY ", MŁODYCH LUDZI BEZDOMNYCH, BEZROBOTNYCH, SCHODZĄCYCH NA DROGĘ PATOLOGII SPOŁECZNEJ ( ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII, PROSTYTUCJI, PRZESTĘPCZOŚCI. Z KOLEI DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BĄDŹ UZALEŻNIONYCH SKIEROWANE BYŁY NA POKONANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I PSYCHICZNYCH, ZDOBYWANIE BODŹCÓW MOTYWUJĄCYCH DO DZIAŁANIA, W CELU POPRAWIENIA SWOJEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I PRZEKONANIA, ŻE MOŻNA ŻYĆ INACZEJ.

Dane naszego OPP: