Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: 1 . Niesienie pomocy w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej na rzecz kobiet oraz dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią, ofiar przemocy, biednych,słabych, zagubionych, bezradnych, uzależnionych i upośledzonych społecznie, materialnie i zdrowotnie. 2 . Dobroczynność i działalność charytatywna. 3 . działania z zakresu pomocy społecznej. 4 . Przeciwdziałanie patologią społecznym. 5 . Ochrona i promocja zdrowia. 6 . Propagowanie zdrowego stylu życia. 7 . Prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. 8 . Działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym krzewienie kultury i sztuki chrześcijańskiej. 9 . Promocja i organizacja wolontariatu. 10 . Kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich. 11 . Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 12 . Promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: