Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest: 1 - niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, w tym z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, a także innych placówek opiekuńczo wychowawczych; 2 - wyrównywanie szans dzieci i młodzieży określonych w pkt. 1 /; 3 - działalność charytatywna; 4 - bezpieczeństwo, ochrona i promocja zdrowia; 5 - nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży określonych w pkt. 1 /; 6 - krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży określonych w pkt. 1 /; 7 / promocja i organizacja wolontariatu; 8 - świadczenie pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: