Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . WSPIERANIE ROZWOJU STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH, 2 . INICJOWANIE DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH NA RZECZ TWORZENIA NOWOCZESNEJ I PROFESJONALNEJ STRAŻY MIEJSKIEJ I GMINNEJ, 3 . POSZUKIWANIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNO - ORGANIZACYJNYCH DLA REALIZOWANIA ZADAŃ STRAŻY, 4 . PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 5 . OCHRONA PRAW I INTERESÓW STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH, 6 . INTEGRACJA ŚRODOWISKA STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH. 7 . DĄŻENIE DO STAŁEGO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KOMENDANTÓW, STRAŻNIKÓW I PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH, 8 . DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW MATERIALNYCH I SOCJALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH LU0011 DOTKNIĘTYCH DEMORALIZACJĄ, 9 . PODEJMOWANIE NA RZECZ ŚRODOWISK WYCHOWAWCZYCH (RODZINY, SZKOŁY, ŚRODOWISKA LOKALNEGO) DZIAŁAŃ STYMULUJĄCYCH WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ, 10 . PROMOWANIE POPRAWNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

Dane naszego OPP: