Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

rozwijanie i upowszechnianie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej popularyzowanie higienicznego trybu życia organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz umożliwienie uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych organizowanie szkolenia w różnych formach dla członków klubu oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami

Dane naszego OPP: