Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych i dysfunkcyjnych; - wsparcie instytucji społecznych, publicznych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci; - promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej osób niosących pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej; - skupianie wokół Fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających istotny wpływ na młode pokolenie, mogących propagować idee Fundacji; - zapobieganie narkomani i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży; - zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci; - wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży; -przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych; - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; - pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. - pomoc dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych i dysfunkcyjnych; - wsparcie instytucji społecznych, publicznych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci; - promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej osób niosących pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej; - skupianie wokół Fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających istotny wpływ na młode pokolenie, mogących propagować idee Fundacji; - zapobieganie narkomani i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży; - zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci; - wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży; -przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych; - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; - pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: