Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ZASADNICZYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEZY I OSÓ0011 DOROSŁYCH PRZEZ: 1 .EDUKACJE I WYCHOWANIE, 2 .POMOC SPOŁECZNA, 3 .DORADZTWO PRAWNICZE, 4 .POMOC PSYCHOLOGICZNA, 5 .PROPAGOWANIE WOLONTARIATU, 6 .DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA, 7 .DZIAŁALNOSC NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 8 .INTEGRACJE SRODOWISKA SENIORÓW, 9 .INTEGRACJE EUROPEJSKA I WSPÓŁPRACE MIEDZYNARODOWA, 10 .PROMOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PRO-EUROPEJSKICH, 11 .WSPÓLNOTE POLONIJNA, 12 .DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE KULTU RELIGIJNEGO, 13 .DZIAŁALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM, 14 .DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA LUDZKIEGO, 15 .DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z TURYSTYKA, 16 .DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, 17 .DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, AGRESJI I PRZEMOCY WSRÓD WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZIN W SRODOWISKU SPOŁECZNYM, SZKOLNYM I RODZINNYM, 18 .DORADZTWO RODZINNE, 19 .PROMOCJE ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJE ZAWODOWA, 20 .DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA.

Dane naszego OPP: