Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest rozległa działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i okrutnie traktowanym, opieka nad zwierzętami porzuconymi w domu tymczasowym zorganizowanym na terenie siedziby Fundacji oraz w zaprzyjaźnionych domach tymczasowych. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska uwzględniając w szczególności: - humanitarne traktowanie zwierząt poprzez organizowanie akcji np. " nie kupuj - adoptuj" - wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii poprzez organizowanie konkursów wśród dzieci w przedszkolach i klasach niższych szkół podstawowych. - prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej - wspieranie działań wolontariatu wśród młodzieży szkolnej z klas starszych - organizowanie spotkań zaprzyjaźnionych organizacji o podobnym profilu w celu ustalenia wspólnych działań.

Dane naszego OPP: