Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji zajmuje się wspieraniem i aktywizowaniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku oraz ich rodzin i opiekunów. Zasadnicze cele działalności organizacji koncentrują się wokół ochrony życia, zdrowia, godności i pracy tych osób, a także umożliwienia im realizacji potrzeb duchowych, moralnych i materialnych poprzez tworzenie warunków do usamodzielniania się i wszechstronnego rozwoju.

Dane naszego OPP: