Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób z Zespołem Williamsa, ich rodzin i opiekunów oraz wszechstronne działanie na ich rzecz poprzez: 1 \) wspieranie w sprawach diagnozy i terapii; 2 ) wspieranie działalności naukowej oraz badań naukowych dotyczących osób z Zespołem Williamsa; 3 \) propagowanie i szerzenie wiedzy o Zespole Williamsa; 4 ) działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 5 ) wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej; 6 ) działalność kulturalną; 7 ) działalność szkoleniową i oświatową; 8 ) pomoc merytoryczną i terapeutyczną; 9 \) organizowanie wolontariatu; 10 \) rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin; 11 ) wspieranie istniejących i tworzenie nowych placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych zajmujących się osobami z Zespołem Williamsa; 12 ) udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej, w zależności od możliwości finansowych Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: