Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie i prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz sierot, osób starszych, chorych i pozostających bez pomocy, oraz bezdomnych i bezrobotnych, także ofiar wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych, - wspieranie i prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci opóźnionych w rozwoju i potrzebujących pomocy, - wspieranie i prowadzenie działalności rekreacyjno-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, - wspieranie finansowych potrzeb związanych z utrzymaniem stanu technicznego budynków i urządzeń służących realizacji zadań statutowych Fundacji, a także z ich modernizacją i rozbudową.

Dane naszego OPP: