Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE STATUTOWE FUNDACJI ZGODNIE Z POLSKA KLASYFIKACJĄ DZIAŁALNOŚCI (DZ.U. Z 2004 R. NR 33 , POZ. 289 \) 91.33 .Z- DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA: 1 . UDZIELANIE POMOCY OSOBOM CIĘŻKO CHORYM I TERMINALNIE CHORYM Z POWODU CHOROBY NOWOTWOROWEJ I UDZIELANIE OPIEKI MEDYCZNEJ I DUCHOWEJ PRZYSTOSOWANEJ DO SZCZEGÓLNYCH POTRZEB TYCH CHORYCH 2 . FINANSOWE MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE WSPIERANIE FORM ŚWIADCZENIA POMOCY ZDROWOTNEJ. 3 . UDZIELANIE POMOCY RODZINOM OSÓ0011 CIĘŻKO CHORYCH W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD CHORYMI. 4 . JEDNOCZENIE LUDZI DOBREJ WOLI GOTOWYCH UDZIELAĆ SPOŁECZNIE POWYŻSZEJ OPIEKI I POMOCY. 5 . WSPIERANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALLNOSCI ZDROWOTNEJ. 6 . WSPIERANIE ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA. 7 . PROMOCJA ZDROWIA.

Dane naszego OPP: