Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stymulacja rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych, 2 . Aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestnictwa w pracach Uniwersytetu 3 . upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, 4 .podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwa oraz organizacji aktywnego wypoczynku, 5 . podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych miedzy mieszkańcami regionu a szczególnie pomiędzy osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz młodym pokoleniem, 6 . upowszechnianie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 7 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społecznościami w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na świecie.

Dane naszego OPP: